Urologia

Lek. Michał Skrzypczyk

Lek. Michał Skrzypczyk

Lek. Michał Skrzypczyk

 

  • Specjalista urolog FEBU
  • Asystent naukowo-dydaktyczny
    w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
  • Lekarz na Oddziale Klinicznym Urologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

 

WYKSZTAŁCENIE

  • 1999 – 2005 Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział  Lekarski
    Dyplom  lekarza uzyskany w dniu 01.07.2005 roku
  • 06.2013  uzyskał  tytuł Specjalisty Urologii oraz tytuł Fellow of European Bord of Urology

STAŻE/PRAKTYKI ZAGRANICZNE

  • 2005 – 09.2006- staż  podyplomowy w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
  • 2006 – 02.2007 – Klinika Urologii CMKP w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym  przy ul. Bursztynowej 2 w Warszawie.
  • 2007 – 03.2008 – staż z Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie.
  • 2008 – 09.2008 – staż z Chirurgii Naczyniowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II WL Uniwersytetu Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.
  • 2008 – 11.2008 – staż z Chirurgii Transplantacyjnej w Klinice Chirurgii Transplantacyjnej w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  • 2008 – 01.2009 – staż z Chirurgii Dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacyjnej w Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie.
  • 02.2009 – 31.03.2011 Klinika Urologii CMKP w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
  • 04.2011 do 30.09.2013 Klinika Urologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.
  • 04.2012 – 30.06.2012 staż kliniczny w ramach programu stypendialnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Klinice Urologii Rekonstrukcyjnej University College London Hospital pod kierownictwem Profesora Anthony R. Mundy.
  • Specjalizację w Dziedzinie Urologii rozpocząłem w dniu 06.02.2007 roku; zakończyłem 06.02.2013
    Kierownik specjalizacji – dr n. med. Przemysław Szostek
  • Egzamin testowy 17.11.2012 zaliczyłem z wynikiem 86 / 100 punktów
  • Egzamin praktyczny, który odbył się w terminie 31.12.2012 – 11.02.2013 w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaliczyłem z wynikiem bardzo dobrym.
  • W dniu 08.06.2013 zdałem egzamin ustny uzyskując tytuł Specjalisty Urologii oraz Fellow of European Bord of Urology
  • W październiku 2010 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod opieką naukową Pana Profesora Andrzeja Borówki.

 

Dr Skrzypczyk przyjmuje pacjentów prywatnie. Zapisy na wizyty w Rejestracji NZOZ Omega osobiście lub telefonicznie  (tel. 25 787 29 57) oraz za pośrednictwem Rejestracji internetowej:

lek. Michał Skrzypczyk – Umów się na wizyt

Płatności za wizyty prywatne u dr Skrzypczyka uiszcza się w gabinecie pana doktora.

Lek. Konrad Bilski

 

  • W trakcie specjalizacji z urologii
  • Lekarz na Oddziale Klinicznym Urologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
  • Wykonuje badania USG jąder

 

Dr Bilski przyjmuje pacjentów prywatnie. Zapisy na wizyty w Rejestracji NZOZ Omega osobiście lub telefonicznie  (tel. 25 787 29 57) oraz za pośrednictwem Rejestracji internetowej:

lek. Konrad Bilski – Umów się na wizytę

Płatności za wizyty prywatne u dr Bilskiego uiszcza się w gabinecie pana doktora.