Cennik pozostałych świadczeń

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

Strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 7 zł
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,70 zł
Wydanie wniosku dla celów KIZ, KRUS lub ZUS na prośbę Pacjenta 50 zł
Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego celem oceny obrażeń na prośbę Pacjenta 30 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na prośbę Pacjenta (dzieci i małoletni oraz dla potrzeb Opieki Społecznej – bezpłatnie – tylko dla Pacjentów POZ NZOZ Omega) 50 zł
Opłata za orzeczenie i wydanie zaświadczenia oraz wpis do książeczki zdrowia 20 zł
Opłata za poradę lekarską dla Pacjenta poza ubezpieczeniem zdrowotnym 50 zł
Świadczenia pielęgniarskie dla Pacjenta poza ubezpieczeniem zdrowotnym 12 zł
EKG 15 zł
EKG z opisem 20 zł
Iniekcje domięśniowe (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie) 10 zł
Iniekcje dożylne (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie) 20 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie) 5 zł
Pomiar poziomu glikemii glukometrem (dla Pacjentów POZ NZOZ Omega – bezpłatnie) 3 zł
ABPM (Holter  ciśnieniowy, 24 h pomiar RR) 50 zł

Informacje o aktualnych cenach szczepień są dostępne w Rejestracji NZOZ Omega – tel. 25 787 29 57