Tablica ogłoszeń

Pacjent zgłaszający się do lekarza powinien posiadać dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, np.: dowód osobisty, prawo jazdy.


WiFiPragniemy Państwa poinformować, że specjalnie dla Naszych Pacjentów udostępniliśmy bezprzewodowy internet na terenie NZOZ “OMEGA” w standardzie Wi-Fi. Dostęp do sieci jest całkowicie bezpłatny i można z niego korzystać na wszystkich naszych poczekalniach – zarówno na parterze jak i na 1. piętrze.


Pacjentki NZOZ Omega będące w ciąży proszone są o zgłoszenie się do położnej po 21 tygodniu ciąży.


Prosimy pamiętać, że obowiązkiem lekarza leczącego Pacjenta w poradni specjalistycznej jest pisemne, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowanie lekarza POZ (lekarza rodzinnego) o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Obowiązki te określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
U każdego lekarza specjalisty Pacjent ma prawo poprosić o odpowiedni dokument dotyczący leczenia dla swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że jeśli lekarz decyduje o potrzebie wypisania Pacjentowi tzw. zwolnienia lekarskiego czy też skierowania na badania lub do poradni specjalistycznej, ma obowiązek jego wystawienia na odpowiednim druku.

Lekarz wypisuje dany druk wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego zbadania pacjenta, ponieważ tylko on może w danej chwili ocenić czy stan zdrowia Pacjenta uzasadnia wystawienie odpowiedniego zaświadczenia lub skierowania.

Rzecznik wyraźnie podkreśla, że w tego typu przypadkach bezprawne jest odsyłanie Pacjentów bądź ich bliskich do lekarzy rodzinnych.
Sytuacja ta dotyczy zarówno udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, na izbie przyjęć czy też w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.


Bilanse zdrowia dzieci i mlodzieży (karty zdrowia od pielęgniarki szkolnej) są wykonywane po uzgodnieniu terminu w Rejestracji – tel. 25 7872957


Zeszyt skarg i zażaleń znajduje się w Rejestracji Przychodni NZOZ Omega.


Regulamin organizacyjny NZOZ Omega do wglądu w Rejestracji.


Wizyty domowe realizowane są w przypadkach uzasadnionych medycznie i w terminach uzgodnionych z lekarzem leczącym – telefonicznie lub osobiście przez rodzinę pacjenta.


Karta Praw Pacjenta jest dostępna do wglądu w Rejestracji oraz do pobrania tutaj.


Aparaty słuchowe – lek. Jarosław Dmowski – Przychodnia Omega – tel. kontaktowy – 606120984

  • sprzedaż i naprawa
  • akcesoria i baterie
  • umowa z NFZ (Węgrów)
  • konkurencyjne ceny
  • badanie słuchu gratis (przy zakupie aparatu)

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim informuje, że przy ośrodku powstaje grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 25 781 65 99 lub 25 787 27 39.