Certyfikaty i wyróżnienia

 

Certyfikat jakości ISO 9001:2008 „Świadczenie usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.”

Certyfikat jakości ISO 9001-2008

Przygotowania do otrzymania certyfikatu rozpoczęto w styczniu 2009 r. Audit przeprowadzono 28 lipca 2009 r. Aby otrzymać certyfikat należało sprostać procedurom zawartym w regulaminie ISO w każdej komórce organizacyjnej: rejestracji, gabinecie zabiegowym, punkcie szczepień, gabinecie lekarskim, gabinecie rehabilitacji leczniczej. Procedury te są dość rygorystyczne. Aby spełnić wymogi proceduralne dla rejestracji w NZOZ, wymagane były odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych i komputeryzacja. Gabinety zabiegowe musiały spełnić kryteria dotyczące gromadzenia, przechowywania i transportu odpadów medycznych, zabezpieczenia przed zakażeniami, odpowiedniego przechowywania szczepionek oraz spełnienia wszelkich wymogów sanitarnych, kryteriów dotyczących BHP i innych.


Firma przyjazna dla regionu Dyplom uznania
  • Firma przyjazna dla regionu
  • Aktywna gospodarczo i społecznie
  • Godna polecenia