Przychodnia Omega


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Omega zaprasza LEKARZY do rozpoczęcia specjalizacji w zakresie Medycyny Rodzinnej w ramach rezydentury

  • Nasz placówka jest Jednostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji w Medycynie Rodzinnej w nowym programie specjalizacji od roku 2023 (lista jednostek akredytowanych na stronie UW nie jest na razie aktualna)
  • Lista miejsce szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym jesień 2023 jest jeszcze nie zaktualizowana, lecz nasza placówka posiada WOLNE MIEJSCA do prowadzenia specjalizacji w zakresie Medycyny Rodzinnej w nowym programie specjalizacji od roku 2023
  • Składając wniosek należy wskazać naszą jednostkę jako tą preferowaną do odbywania specjalizacji.

Zachęcamy do kontaktu

telefonicznego- 505224498,

mailowego- omeganzoz@wp.pl

lub osobistego- ul. Węgrowska 5a, Sokołów Podlaski”


Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. 
Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.