Przychodnia Omega

banner_strona_Profilaktyka1307 (2)

badamysie

jestesmyzwami

pomocukrainie1
Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

WAŻNE!
Każdy  obywatel Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, otrzyma w NZOZ OMEGA:

  • bezpłatną pomoc medyczną w ramach Podstawowe Opieki Zdrowotnej
  • bezpłatnie wykona test na obecność koronawirusa
  • bezpłatnie ma możliwość szczepienia przeciw COVID-19

Więcej ważnych informacji na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

pomocukrainie2

Медицинская помощь гражданам Украины

Внимание!

Каждый гражданин Украины, имеющий справку, выданную пограничной службой Республики Польша, или печать пограничной службы Республики Польша в проездном документе, подтверждающем законное пребывание на территории Республики Польша, после пересечения границы с 24 февраля 2022 года, в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, получат в (NZOZ OMEGA) НЗОЗ ОМЕГА:

  • бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой медицинской помощи
  • бесплатный тест на коронавирус
  • бесплатную вакцинацию от COVID-19

Для более подробной информации смотрите сайт правительства:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

pomocukrainie3

Медична допомога громадянам України

ВАЖЛИВО!
Кожен громадянин України, який має у проїзному документі печатку видану Прикордонною службою Республіки Польща, або  штамп Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує законне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, отримає НЗОЗ ОМЕГА:

  • безкоштовна медична допомога в рамках базової медичної допомоги
  • пройти тест на коронавірус безкоштовно
  • має можливість безкоштовно зробити щеплення від COVID-19

Більш важлива інформація на сайті уряду https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

podstawowa opieka zdrowotna poradnie specjalistyczne
fizjoterapia i rehabilitacja badania laboratoryjne
badania usg szczepienia ochronne
apteka alfa cenniki nzoz omega