Recepty online

lek. Łukasz Murawski – Umów się na wizyt


Usługa „Recepty online” umożliwia Pacjentom Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Omega zamówienie recepty na leki przyjmowane przewlekle bez konieczności osobistej wizyty u lekarza. Kod do e-recepty jest wysyłany zwrotnie na adres e-mail podany w zamówieniu recepty. Używając kodu e-recepty i swojego numeru PESEL Pacjent może wykupić swoje leki w dowolnej aptece na terenie Polski.

Kto może skorzystać z usługi „recepty online”:

  • Pacjent, który w dniu złożenia zamówienia posiada podpisaną deklarację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowanej w Przychodni Omega, tzn. jest „Pacjentem zapisanym do Przychodni Omega” oraz
  • w dniu złożenia zamówienia Pacjent jest rozpoznawany przez system eWUŚ jako ubezpieczony, tzn. „świeci się na zielono”

Jakie leki można zamówić w ramach usługi „recepty online”:

  • zamawiane leki były już wcześniej przepisywane przez lekarzy rodzinnych (lekarzy POZ) w Przychodni Omega i figurują w historii choroby danego Pacjenta w okresie ostatniego roku; lub
  • zamawiane leki były w ciągu ostatniego roku zaordynowane przez lekarzy w poradniach specjalistycznych lub lekarzy szpitalnych przy wypisie ze szpitala i Pacjent dostarczył do Przychodni Omega odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy
  • z zamówień leków wyłączone są leki, które z założenia nie są przyjmowane przewlekle, a jedynie przez określony przez lekarza przedział czasu, np. antybiotyki

Jak zgłosić zamówienie:

  • drogą internetową na formularzu powyżej postępując kolejno według wskazanych kroków
  • podczas wypełniania formularza prosimy w odpowiednim miejscu zaznaczyć opcję „zamów bez konta OSOZ” – z naszego doświadczenia wiemy, że akurat to konkretne działanie usprawnia proces zamawiania i otrzymywania recepty

Odbiór recepty:

  • po przyjęciu zamówienia i realizacji zamówienia na recepty otrzymają Państwo e-mail zwrotny zawierający kod do realizacji e-recepty w aptece
  • recepta będzie dostępna do odebrania najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia; najczęściej jednak staramy się realizować zamówienia na następny dzień roboczy
  • jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, zostaną Państwo poinformowani o tym wiadomością na adres internetowy podany w zamówieniu; w takim wypadku konieczne będzie umówienie się na teleporadę celem uzyskania recepty