Ambulatoryjna i Wyjazdowa Nocna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska oraz Transport Sanitarny

Informacje dla Pacjentów NZOZ Omega

Ambulatoryjna Nocna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska realizowana jest w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00, natomiast w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta – całodobowo. Pomoc ta jest świadczona nieodpłatnie przez Nocną Pomoc Lekarską SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. J. Bosko 5, tel. 25 781 73 39.

Wyjazdowa Nocna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska realizowana jest dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00, natomiast w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta – całodobowo. Pomoc ta jest świadczona nieodpłatnie przez Nocną Pomoc Lekarską SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. J. Bosko 5, tel. 25 781 73 39.

Transport Sanitarny realizowany jest tylko w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00. Transport ten jest świadczony nieodpłatnie przez SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. J. Bosko 5, tel. 25 781 72 99. Transport sanitarny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej przysługuje Pacjentom kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Do skorzystania z transportu wymagane jest skierowanie od lekarza POZ.

Na wyżej wymienione usługi SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim ma podpisane odrębne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrala telefoniczna SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

tel. 25 781 72 00