ABPM – 24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego dzieci i dorosłych (Holter ciśnieniowy)

24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM (ang. Ambulatory blood pressure monitoring) – przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Składa się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora.

Cel badania

                Pojedyncze pomiary dokonywane w gabinecie lekarskim, zwłaszcza jeżeli są obciążone tzw. efektem białego fartucha, mogą nie odzwierciedlać faktycznej wielkości ciśnienia tętniczego podczas normalnej, codziennej aktywności pacjenta. Metodą pozwalającą przybliżyć się do oceny tych wartości niejako w środowisku naturalnym badanego jest 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM). Badanie stosowane jest więc w szeroko pojętej diagnostyce nadciśnienia tętniczego, a także przy ocenie efektu leczenia nadciśnienia, przy wątpliwościach dotyczących godzin podawania leków oraz w diagnostyce zasłabnięć powodowanych spadkami RR.

                24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego daje też unikalną możliwość oceny wartości ciśnienia tętniczego podczas snu – powinny być one wówczas odpowiednio mniejsze niż za dnia, a brak takiego spadku stanowi czynnik rokowniczy dotyczący częstości powikłań sercowo-naczyniowych.

Jak zapisać się na badanie, przebieg badania

                Na badanie można zapisać się w Rejestracji NZOZ Omega osobiście lub telefonicznie (tel. 505 224 498). Badanie trwa 24 godziny. W tym czasie aparat dokonuje kilkudziesięciu pomiarów, które po zdjęciu aparatu są analizowane przez lekarza. W trakcie badania należy chronić aparat przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą oraz wpływem silnych pól elektromagnetycznych. Badanie wykonujemy zarówno u dorosłych jak i u dzieci o wzroście powyżej 120 cm.

Cena badania: 70 zł