Cennik najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych

logo omegaCennik niektórych badań laboratoryjnych w NZOZ Omega

Morfologia krwi 5 zł
Retikulocyty 6 zł
OB 3 zł
Sód 4 zł
Potas 4 zł
Wapń całkowity 4 zł
Magnez 4 zł
Żelazo 4 zł
TIBC pakiet (Fe,UIBC, TIBC) 12 zł
Transferyna 26 zł
Mocznik  4 zł
Kreatynina  4 zł
Glukoza 4 zł
Test obciążenia glukozą 8 zł
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 16 zł
Białko całkowite 4 zł
Proteinogram 4 zł
Albumina 4 zł
CRP 7 zł
Kwas moczowy 4 zł
Cholesterol całkowity 4 zł
Cholesterol HDL 5 zł
Cholesterol LDL 6 zł
Trójglicerydy 4 zł
Lipidogram (wszystkie frakcje cholesterolu) 13 zł
 Bilirubina całkowita 4 zł
Bilirubina bezpośrednia 4 zł
Fosfataza zasadowa (ALP) 4 zł
Fosfataza kwaśna (ACP) 4 zł
GGTP 4 zł
ASPAT 4 zł
ALAT 4 zł
Amylaza 4 zł
Lipaza 4 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 5 zł
PSA  15 zł
Czynnik reumatoidalny (RF) 7 zł
ASO 7 zł
TSH 10 zł
fT4  11 zł
fT3 11 zł
Tyreoglobulina 23 zł
Anty-TG 23 zł
Anty-TPO 23 zł
HBS antygen (HBS Ag) (WZW t. B) 10 zł
Anty-HBS (WZW t. B)  11 zł
Anty-HCV (WZW t. C) 21 zł
Przeciwciała w kierunku HIV  14 zł
INR 5 zł
APTT 5 zł
Fibrynogen 5 zł
D-dimery 21 zł
VDRL 7 zł
LH 12 zł
Estradiol 12 zł
Progesteron 12 zł
Prolaktyna 12 zł
25OH Witamina D3 50 zł
Badanie ogólne moczu 5 zł
Posiew moczu 20 zł
Badanie ogólne kału 15 zł
Kał na pasożyty  15 zł
Krew utajona w kale 7 zł
Kał – posiew ogólny 25 zł
Kał – posiew EPEC 25 zł
Kał – posiew EHEC 25 zł
Kał – posiew SS (Salmonella i Shigella) 35 zł
Posiew wymazu z gardła 23 zł
Narkotyki w moczu (amfetamina, kokaina,
kanabinoidy, opiaty)
60 zł
Oznaczenie grupy krwi + Rh 30 zł