Przyznanie certyfiaktu jakości ISO 9001-2008 – lipiec 2009 r