RECEPTA BEZ KOLEJKI

Usługa „Recepta bez kolejki” umożliwia pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Omega zamówienie recepty na leki przyjmowane przewlekle lub zaopatrzenie medyczne bez konieczności osobistej wizyty u lekarza.

Kto może skorzystać z usługi:

  • pacjent, który w dniu złożenia zamówienia posiada podpisaną deklarację w podstawowej opiece zdrowotnej realizowanej w NZOZ Omega, tzn. jest „pacjentem zapisanym do NZOZ Omega” oraz
  • w dniu złożenia zamówienia pacjent jest rozpoznawany przez system eWUŚ jako ubezpieczony, tzn. „świeci się na zielono” oraz
  • zamawiane lek lub zaopatrzenie medyczne były już wcześniej przepisywane przez lekarzy rodzinnych (lekarzy POZ) w NZOZ Omega, czyli figurują w historii choroby danego pacjenta

Jak zgłosić zamówienie:

  • drogą internetową – formularz poniżej (dostępny wkrótce)
  • osobiście – formularz papierowy dostępny na poczekalniach NZOZ Omega lub tutaj; formularz powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami we wszystkich wymaganych polach, inaczej recepta nie zostanie wystawiona; wypełniony papierowy formularz należy złożyć w Rejestracji NZOZ Omega

Odbiór recepty

  • recepta będzie dostępna do odebrania w Rejestracji NZOZ Omega osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości lub poprzez osobę upoważnioną do tego w dokumentacji medycznej NZOZ Omega
  • recepta będzie dostępna do odebrania w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następującego po dacie złożenia zamówienia
  • jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Państwem celem umówienia wizyty u naszego lekarza