Rodzaje badań USG i przygotowania do badań

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisy pod nr tel.:
505 224 498
lub osobiście w RejestracjiUSG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej, wykryć nieprawidłowości i zmiany w ich budowie oraz zdiagnozować występowanie płynu w jamie brzusznej. Narządy, które można zbadać dzięki USG jamy brzusznej to:

 • wątroba
 • pęcherzyk żółciowy
 • drogi żółciowe
 • nerki
 • trzustka
 • śledziona
 • aorta i inne duże naczynia
 • pęcherz moczowy
 • gruczoł krokowy
 • macica i przydatki (zwykle te narządy ocenia się w badaniu przezbrzusznym  jedynie pobieżnie – dokładniejsze badanie wykonuje się przezpochwowo)

USG jamy brzusznej – wskazania:

Wskazaniem do przeprowadzenia tego badania są wszelkie dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej. Lekarz może skierować Państwa na to badanie, jeśli podejrzewa kamicę pęcherzyka żółciowego, chorobę wątroby, dróg żółciowych, trzustki, śledziony, nerek, nadnerczy, dużych naczyń jamy brzusznej, narządów miednicy mniejszej, czyli pęcherza moczowego u obu płci, u kobiet narządu rodnego, a u mężczyzn – prostaty.

USG jamy brzusznej – przygotowanie Pacjenta:

Młodsze dzieci (np. w wieku przedszkolnym, niemowlęta) najczęściej nie wymagają specjalnego przygotowania do tego badania. Najlepiej jeśli na badanie zgłoszą się z pełnym pęcherzem moczowym – o ile to możliwe. Dzieci starsze (np. w wieku szkolnym) i dorośli przygotowują się według poniższego schematu:

W dniu poprzedzającym badanie:

 1. Dieta lekkostrawna, bez owoców, bez ciemnego pieczywa.
 2. Nie spożywać napoi gazowanych.
 3. Ostatni posiłek spożyć przed godziną 19.
 4. 2 dni przed badaniem przyjmować 2 tabletki Espumisanu 40 mg 3 razy dziennie (dzieci do 14 r.ż. – 1 tabl. 3 razy dziennie).

(Espumisan można kupić w aptece bez recepty)

W dniu badania:

 1. Zgłosić się na czczo (lub 6 godzin po ostatnim lekkim posiłku).
 2. Rano i ewentualnie w południe przyjąć po 2 tabletki Espumisanu 40 mg. (dzieci do 14 r.ż. – 1 tabl.)
 3. Nie palić w ciągu całego dnia przed badaniem, a przynajmniej przez 4 godziny przed badaniem.
 4. Nie pić kawy.
 5. Nie żuć gumy.
 6. Na badanie zgłosić się z pełnym pęcherzem moczowym.

Ponadto na badanie należy dostarczyć wyniki poprzednich badań USG lub tomografii komputerowej, jeśli Pacjent takie posiada – lekarz może wtedy porównać jak zmienił się stan kliniczny Pacjenta. Takie porównanie może przesądzić o tym, czy wskazane jest poszerzenie diagnostyki czy też dany stan wymaga jedynie obserwacji.


USG tarczycy

USG tarczycy jest najprostszą metodą diagnostyki obrazowej tarczycy. Lekarz może Państwu zlecić to badanie przy powiększeniu tarczycy lub przy podejrzeniu jakichkolwiek zmian w jej obrębie, a także gdy badania hormonalne wykażą jakieś nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Badanie można również wykonać w celu oceny okolicznych węzłów chłonnych.

USG tarczycy można wykonać w następujących stanach klinicznych:

 • stany zapalne (ch. Hashimoto, ch. de Quervaina, ch. Riedla, ropień)
 • choroba Gravesa-Basedova
 • wole guzowate
 • torbiele
 • nowotwory złośliwe z oceną węzłów chłonnych – ocena zaawansowania
 • kontrola po leczeniu onkologicznym
 • kontrola po leczeniu operacyjnym wola lub nadczynności tarczycy

Badanie USG tarczycy nie wymaga specjalnego przygotowania. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań – lekarz może wtedy porównać jak zmienił się stan kliniczny Pacjenta. Takie porównanie może przesądzić o tym, czy wskazane jest poszerzenie diagnostyki czy też dany stan wymaga jedynie obserwacji.


Echo serca (USG serca)

Echo serca jest badaniem ultrasonograficznym mięśnia serca z oceną przepływu krwi w jego wnętrzu. Może być wykonywane w celu oceny budowy i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin w jamach serca.

Wskazane zwłaszcza u chorych z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, zaburzeniami rytmu, oraz u chorych po zawale serca.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań – lekarz może wtedy porównać jak zmienił się stan kliniczny Pacjenta. Takie porównanie może przesądzić o tym, czy wskazane jest poszerzenie diagnostyki czy też dany stan wymaga jedynie obserwacji.


USG węzłów chłonnych

USG węzłów chłonnych jest podstawową metodą oceny ich wielkości, morfologii oraz tkanek znajdujących się w ich sąsiedztwie. Lekarz może zlecić Państwu to badanie w przypadku podejrzanego powiększenia węzłów chłonnych. Badanie USG pozwala z dużą dokładnością ocenić czy badany węzeł chłonny ma podejrzany charakter i czy wymaga dalszej pilnej diagnostyki.

 Grupy węzłów chłonnych najczęściej oceniane w badaniu USG:

 • pachowe
 • pachwinowe
 • szyjne, położone wzdłuż dużych naczyń szyi, podżuchwowe, karkowe
 • nadobojczykowe i podobojczykowe
 • węzły chłonne przestrzeni zaotrzewnowej – ocena tej okolicy stanowi część badania USG jamy brzusznej

 Badanie USG węzłów chłonnych obwodowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie USG węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej stanowi część badania USG jamy brzusznej i wymaga takiego samego przygotowania jak USG jamy brzusznej.


USG gruczołów ślinowych
(ślinianki przyuszne, podżuchwowe, podjęzykowe)

Badanie USG jest podstawowym badaniem obrazowym w przypadku bolesności lub powiększenia ślinianek. Pozwala ono ocenić ich wielkość, echogeniczność miąższu, obecność torbieli i guzków oraz obecność, rozmiar i morfologię węzłów chłonnych położonych w ich pobliżu i na szyi. Dzięki temu można rozpoznać przyczynę dolegliwości oraz zaplanować dalszą diagnostykę lub leczenie.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, w celu jego ułatwienia mężczyźni są jedynie proszeni o ogolenie zarostu przed badaniem.


USG tkanek miękkich

Ultrasonografia pozwala na szybką, bardzo precyzyjną diagnostykę patologii w obrębie tkanek miękkich. Można precyzyjnie określić guzy i torbiele a także różnicować zbiorniki płynów od guzów litych, określać rozległość widocznych zmian (guzów, krwiaków, ropni, nacieków zapalnych).

Wskazania do badania USG tkanek miękkich:

 • guzy skóry i tkanki podskórnej
 • obrzęk mięśni – asymetria obwodu kończyny
 • urazy
 • wyczuwalne powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych
 • dolegliwości bólowe

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 


USG doppler naczyń domózgowych

USG – Doppler naczyń domózgowych pozwala ocenić stan ścian tętnic szyjnych w tym grubość wewnętrznej błony naczynia oraz występowanie i strukturę blaszek miażdżycowych. Ponadto pomiar prędkości przepływu na poszczególnych odcinkach pozwala określić wielkość ewentualnego zwężenia tętnicy szyjnej. Dzięki temu badanie USG – Doppler pozwala określić przyczyny już przebytego udaru mózgu lub wykryć zwężenia tętnic szyjnych nie dające na daną chwilę żadnych objawów (bezobjawowe zwężenia tętnic szyjnych). Osoby z wykrytymi bezobjawowymi zwężeniami tętnic szyjnych zaliczane są do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru mózgowego. Jego wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia mającego na celu poprawę przepływu krwi oraz zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.
Przygotowanie do badania: Na badanie proszę nie zakładać ubrania zasłaniającego szyję, ani naszyjników.
Wskazania do wykonania badania USG doppler naczyń domózgowych:

 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego
 • Omdlenia i zamroczenia
 • Zaburzenia równowagi
 • Szumy w uszach
 • Zaburzenia pamięci
 • Przebyty udar
 • Wywiad rodzinny obciążony udarem mózgu lub zawałem serca
 • Stan po urazach szyi
 • Miażdżyca
 • Wysoki poziom cholesterolu

 


USG doppler tętnic kończyn dolnych

Badanie USG doppler tętnic kończyn dolnych umożliwia określenie przepływu w tych naczyniach i wykrycie takich schorzeń jak: zgrubienie wewnętrznej warstwy naczyń, obecność skrzeplin w naczyniach, występowanie blaszek miażdżycowych, obecność tętniaków. Przeprowadzenie tego badania jest ponadto konieczne w podejrzeniu zarostowej miażdżycy tętnic. Diagnostyka USG daje możliwość śledzenia w sposób nieinwazyjny tych zmian w naczyniach.
Przygotowanie do badania: Przed badaniem nie jest wymagane od pacjenta żadne przygotowanie.
Wskazania do wykonania badania:

 • Badania profilaktyczne
 • Chromanie przystankowe
 • Bóle podczas chodzenia (wysiłkowe) pośladków, ud, podudzi
 • Tętniaki
 • Naczyniaki
 • Nadciśnienie
 • Rodzinne obciążenie występowaniem miażdżycy
 • Bóle nóg
 • Obrzęki
 • Mrowienie
 • Zanik paznokci i włosów na nogach
 • Owrzodzenia
 • Rozpoznana lub podejrzana miażdżyca
 • Stan po poważnych urazach kończyn
 • Brak wyczuwalnego tętna w rzucie tętnic
 • Obrzęki
 • Zmiany troficzne skóry podudzi
 • Martwica niedokrwienna palców stóp
 • Uczucie ziębienia kończyny
 • Skurcze i drętwienie

USG doppler żył kończyn dolnych

Badanie USG doppler żył kończyny dolnej wykonuje się w celu przeprowadzenia morfologicznej oceny tych naczyń, wykrywanie obecności skrzeplin występujących wewnątrz naczyń, a także ocenę wydolności żył głębokich. Jest to badanie decydujące
w procesie kwalifikującym pacjenta do chirurgicznego leczenia żylaków.
Przygotowanie do badania: Przed badaniem nie jest wymagane od pacjenta żadne przygotowanie.
Wskazania do wykonania badania:

 • Badania profilaktyczne
 • Choroba zakrzepowa żył
 • Ocena układu żylnego przed zabiegiem operacyjnym
 • Zmiany troficzne skóry podudzi
 • Ocena stanu czynnościowego zastawek żylnych układu powierzchownego i głębokiego
 • Żylaki podudzi
 • Ból kończyn z towarzyszącym mu obrzękiem

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisy pod nr tel.:

505 224 498

lub osobiście w Rejestracji